سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: برکات نماز اول وقت
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: برکات نماز اول وقت
برکات نماز اول وقت

پیامبر اکرم فرموده: کسی که نماز های پنچ گانه را در موقع خود اقامه کند و سجود و رکوع نماز را کامل به جا آورد خدای عزوجل پانزده خصلت به او عطا فرماید : سه خصلت در دنیا :1: عمر او او را زیاد کند . 2:مال و اموال او را زیاد کند .3: اولاد صالح او را زیاد کند. سه خصلت در موقع مرگ :1: از ترس او ایمن دارد . 2:از هول مرگ ایمن دارد. 3:او را داخل بهشت برگرداند. دو خصلت در قبر:1:قبر او را وسیع گرداند . 2: دری از درهای بهشت  به روی او‌گشوده شود . سه خصلت در موقع عبور از صراط :1: خداوند از او راضی می شود . 2:به او سلام‌ می دهد .3: نظر رحمت به او می فرماید .
با خدا باش پادشاهی کن                      بی خدا باش هر چه خواهی کن                                  
تهیه کننده :محمدعلی طاهری .                                                      
منبع : کتاب نماز.              تاریخ انتشار: 1394/12/04 || بازدیدها: 0


نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: