سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: بانک Bank
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

بانک Bank 1394/07/17

Bank
بانک
Can you cash this cheque, for me
آيا ممكن است اين چك را نقد كنيد؟

Yes, but you haven’t endorsed the cheque
بله، لطفاً پشت آن مشخصات خود را بنويسيد.

Please give me 100 dollar notes (bills
آيا ممكن است اسكناسهاي 100 دلاري لطف كنيد؟

Anything else, sir
فرمايش ديگري نداريد؟

I want to change some dollars
مي خواهم مقداري دلار را تبديل كنم.

How much do you want to change
چه مبلغ؟

Twenty dollars. What is the rate of exchange
بيست دلار، نسبت مبادله ارزي چقدر است؟

We give 8 tomans for a dollar
هر دلاري معادل هشت تومان.

واژگان و اصطلاحات

I would like to open an account

‫من می خواهم یک حساب باز کنم.

I want to deposit money in my account
من می خواهم پول به حسابم واریز کنم.

I want to withdraw money from my account
‫من می خواهم از حسابم پول برداشت کنم.

I want to pick up the bank statements
‫من می خواهم موجودی حسابم را بگیرم.

Here is my account number
‫این شماره حسابم است.

Are you bank clerk here
شما کارمند این بانک هستید؟

I am a client of this bank
من مشتری این بانک هستم.

I would like to open an account with your bank
مایلم در بانک شما حساب باز کنم.

What kind of account would you like to open? a saving account or a checking account؟
چه حسابی باز می کنید؟ پس انداز یا جاری؟


Can I open a joint account
می توانم یک حساب مشترک باز کنم؟

Do you wish to deposit or withdraw money
آیا پول به حساب واریز می کنید یا برداشت می کنید؟

I paid 500 dollars into your account yesterday
دیروز 500 دلار به حسابت ریختم.

I would like to withdraw 200 dollars
می خواهم دویست دلار از حسابم برداشت کنم.

May I see a statement of my account
می توانم گزارش حسابم را ببینم؟

You are overdrawn
شما بیش از موجودی خود برداشت کرده اید.

Where can I cash this check
کجا می توانم این چک را نقد کنم؟

This check is payable to the bearer
این چک در وجه حامل است.

What’s the rate of interest here
نرخ سود اینجا چقدر است؟

Seven and a half percent
هفت و نیم درصد.

The bank will give/grant you a loan
بانک به شما وام خواهد داد.

I am still paying off my loan
هنوز دارم قسط های وامم را می دهم.

I need more time to pay back this loan
برای باز پرداخت این وام مهلت بیشتری می خواهم.

Our house is mortgaged to the bank
خانه ما در رهن بانک است.

Is there a cashpoint / an ATM
‫آیا اینجا دستگاه عابر بانک وجود دارد؟

Has the money arrived
‫پول رسیده است؟

I want to cash a traveller’s cheque / traveler’s check (am
‫من می خواهم یک چک مسافرتی را نقد کنم.

Do I need to endorse these traveler’s checks
این چک های مسافرتی پشت نویسی هم می خواهد؟

No, endorse this one and just sign your name on the back of the other ones
نه فقط این یکی را پشت نویسی کنید و پشت بقیه هم فقط یک امضا بزنید.

Where should I sign
‫کجا را باید امضا کنم؟

I want to change money
من می خواهم این پول را به ارز دیگری تبدیل نمایم.

Which credit cards can one use
‫کدام کارت های اعتباری را می توان استفاده کرد؟

My check has never bounced
چک من هیچ وقت برگشت نخورده است.

Have you ever drawn a bad cheek
هیچ وقت تا حالا چک بی محل کشیدی؟

Is this blank cheek yours
این چک سفید امضا مال شماست؟

Fill out the deposit slip, please
لطفاً فیش پرداخت را پر کنید.

Write the amount out in words, too
رقم را به حروف هم بنویسید.

Where is the nearest branch of Saderat Bank
نزدیکترین شعبه بانک صادرات کجاست؟

Please go to the cashier over there
لطفا به صندوقداری که آنجاست مراجعه کنید.

There are many people at the counter now
الان پشت باجه خیلی شلوغ است.

دستگاه خود پرداز: ATM

چک کشیدن:draw a check

موجودی:balance

بانکداری: banking

معاملات بانکی: bank transaction

برات: bill of exchange

چک سفید امضاء:blank check

حساب را مسدود کردن:block an account

چک برگشتی:bounced check

چک تضمینی: certified check

دسته چک:check book

وصول چک:check clearing

ته چک: check stub

چک در وجه: check to the order of

چک بی محل:dud/ bad check

حواله بانکی:draft

پشت نویسی کردن:endorse a check

وام خرید مسکن:housing procurement loan

وام قرض الحسنه: interest-free loan

حساب مشترک: joint account

وام بلند مدت: long-term loan

چک مدت دار: post-dated check

سفته: promissory note

وام را تمدید کردن:renew a loan

چک تاریخ گذشته: stale check

نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد:گروههای مطالب

آرشیو ماهیانه

جدیدترین مطالب

گالری تصاویر

آمار بازدید


  » بازدید امروز : 109
  » بازدید دیروز : 108
  » بازدید هفتگی : 217
  » بازدید ماهیانه : 2778
  » بازدید سالانه : 128272
  » کل بازدیدها : 1258867

درباره مدیر