سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: گفتن زمانTelling the time
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

گفتن زمانTelling the time 1394/07/16

Telling the time
گفتن زمان
What's today's date
امروز چه تاریخی است؟

It's July 5th
پنجم جولای

When are you going on vacation
شما کی (چه زمانی) دارید به تعطیلات میروید؟

I'm leaving on Sunday. We're going to Canada
من یکشنبه در حال رفتن هستم..ما در حال رفتن به کانادا هستیم.

Really? The day after tomorrow? That's very soon
واقعا؟پس فردا؟ خیلی نزدیک است.

Yeah. I know
آره. میدونم.


How long are you going to stay there
شما چه مدت قصد دارید اونجا اقامت کنید؟

About 2 weeks
در حدود 2 هفته

When are you coming back
شما چه زمانی دارید بر میگردید؟

I'm coming back on the 17th
من هفدهم دارم برمیگردم.

Alright. Have a nice trip
بسیار خوب.سفر خوبی داشته باشی.
واژگان و اصطلاحات
ماههای سال: monthes of a year
January: (اولین ماه سال 11 دی تا 12 بهمن)
February : ( دومین ماه سال 13 بهمن تا 11 اسفند)
March : ( 12 اسفند تا 12فروردین)
April: (13 فروردین تا11اردیبهشت)
: May: (12 اردیبهشت تا 11خرداد)
June : ( 12خرداد تا10تیر)
July: (11 تیر تا 10مرداد)
August: (11 مرداد تا 10 شهریور)
September: (11 شهریور تا 9 مهر)
October: (10 مهر تا 10 آبان)
November: (11 آبان تا 10 آذر)
December: (11 آذر تا 10 دی)
ایام هفته : Days of the week
Sunday: یکشنبه (تعطیل و اولین روز هفته)
Monday: دوشنبه (دومین روز هفته)
: Tuesday سه شنبه (سومین روز هفته)
: Wednesday چهارشنبه (چهارمین روز هفته)
Thursday: پنج شنبه (پنجمین روز هفته)
Friday: جمعه (ششمین روز هفته)
Saturday: شنبه (روز آخر هفته وتعطیل)
ماه های سال : Months of the year
January: ژانویه
February: فوریه
March: مارس
April: آوریل
May: می
June: ژوئن
July: جولای
August: آگوست
September: سپتامبر
October: اکتبر
November: نوامبر
December: دسامبر
ساعت و زمان : Clock & Time

What time is it, please
Do you have the time, please
have you got the time, please
Can you tell me the time, please
ساعت چند است؟
My watch says five past ten/ ten-oh-five
به ساعت من، ده و پنج دقیقه است.
It’s ten past ten. / It’s ten-ten
ده و ده دقیقه است.
It’s a quarter past ten. / It’s ten-fifteen
ده و ربع است.
It’s twenty past ten./it’s ten twenty-five
ده و بیست دقیقه است.
It’s twenty-five past ten. / It’s ten twenty-five
ده و بیست و پنج دقیقه است.
It’s half past ten. / It’s ten thirty
ده و نیم است.
It’s twenty- five to eleven. / It’s ten thirty- five
بیست و پنج دقیقه به یازده است./ ده و سی و پنج دقیقه است.
It’s a quarter to eleven. / It’s ten forty-five
یک ربع به یازده است.

It’s ten to eleven. / It’s ten-fifty
ده دقیقه به یازده است.
It’s about/ around five
حدوداً پنج است.
Have you checked/consulted your watch
به ساعتت نگاه کرده ای؟

Why don’t you glance at your watch
چرا یک نگاه به ساعتت نمی اندازی؟
It’s time to go
وقتشه که برویم.
Come on! It’s well after midnight
زودباش! از نیمه شب خیلی گذشته .
Come here at ten o’clock sharp/ on the dot
رأس ساعت ده بیا اینجا
Ok, I will come here at exactly ten o’clock
بسیار خوب، دقیقاً ساعت ده می آیم اینجا.
Let’s synchronize our watches
بیا ساعت هایمان را با هم تنظیم کنیم.
I don’t have a wrist watch
ساعت مچی ندارم.
My watch has stopped
ساعتم خوابیده.
My watch is slow / fast
ساعتم عقب / جلو است.
My watch loses a minute every day
ساعتم روزی یک دقیقه عقب می رود.
My watch gains a minute every day
ساعتم روزی یک دقیقه جلو می رود.
Sound like something has gone wrong with my watch
انگار ساعتم مشکلی دارد.
You should take it to a watchmaker
باید به یک ساعت ساز نشانش بدهید.
It probably needs a battery
احتمالاً باطری نیاز دارد.
We will go there at noon/midday/12 P.M
ظهر می رویم آنجا.
We will go there at midnight 12 A.M
نیمه شب می رویم آنجا.
I can’t lie in a place listening to the clock ticking
جای که تیک تیک ساعت باشه ، نمی توانم دراز بکشم.
I don’t like the tick- tock of the clock
صدای تیک تاک ساعت را دوست ندارم.
Please wind up that clock before you go to bed
لطفاً قبل از اینکه بخوابی آن ساعت را کوک کن.
My watch does not need winding
ساعت من نیازی به کوک کردن ندارد.
My watch is water-proof
ساعتم ضد آب است.
When will the clock go forward/back
ساعت را کی جلو / عقب می برند؟
This year they won’t put the clock forward / back
امسال ساعت را جلو / عقب نمی کشند.
How time flies
چقدر زمان سریع می گذرد.
Time drags in this job
در این کار زمان خیلی دیر می گذرد.
Time hangs/ lies heavy on my hands
زمان برای من خیلی کند می گذرد.
Let’s fix a time for the meeting
بباید زمان جلسه را معین کنیم.
we are running out of time
وقتمان دارد تمام می شود.
I am presses for time
ضیق وقت دارم.
Time is tight, and I have another meeting to go to
وقت حسابی کم و من یک جلسه دیگر هم باید بروم.
نکات

در انگلیسی تاریخ به دو نحو نوشته میشود:
British:
3rd May 1998
3.5.98
3 May 1998
3/5/98
The third of May nineteen ninety eight
May the third, nineteen ninety eight
American:
May 3, 1998
5/3/98
May third, nineteen ninety eight
بیان کردن ساعت در زبان انگلیسی به این صورت می باشد :
Examples
6.45 It's a quarter to seven
9.00 It's nine o'clock
11.10 It's ten past eleven
2.25 It's twenty-five past two
4.30 It's half past four
5.55 It's five to six
ماههای 30 روزه: سپتامبر, آوریل, ژوئن و نوامبر

ماههای 31 روزه: ژانویه, مارس, می, جولای, آگوست, اکتبر, دسامبر

ماه 28 روزه: فوریه (که در سالهای کبیسه 29 روزه است.)
Thirty days has September

,April, June and November

All the rest have thirty-one

Excepting February alone

Which has but 28 days clear

.And 29 in each leap year


نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد:گروههای مطالب

آرشیو ماهیانه

جدیدترین مطالب

گالری تصاویر

آمار بازدید


  » بازدید امروز : 121
  » بازدید دیروز : 188
  » بازدید هفتگی : 121
  » بازدید ماهیانه : 4105
  » بازدید سالانه : 129599
  » کل بازدیدها : 1260194

درباره مدیر