سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: زبانLanguage
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

زبانLanguage 1394/07/15

Language
زبان
William, do you like studying English
ویلیام، آیا شما مطالعه انگلیسی را دوست دارید؟

I like studying English, and I can read well, but speaking can be difficult
من مطالعه انگلیسی را دوست دارم و من میتوانم خوب بخوانم، اما صحبت کردن می تواند مشکل باشد

If you talk to your American friends every day, you'll learn quickly
اگر شما هر روز با دوستان آمریکایی تان صحبت کنید خیلی سریع یاد خواهید گرفت.

Can I ask you a question
میتونم یک سوال بپرسم؟

Sure, what do you want to know

حتما. چه چیزی می خواهی بدونی؟

How do you say this word
این کلمه رو چگونه می گویید؟

Laptop
لپ تاپ

Sorry, I don't understand. What does that mean

متاسفم.من نفهمیدم.معنی آن چیست؟

A laptop is a type of computer that you can carry with you. Do you understand

لپ تاپ نوعی کامپیوتر است که شما می توانید آن را با خود حمل کنید.آیا فهمیدید؟

Yes, I think so. Can you say it again
بله. فکر کنم.میتونید دوباره بگویید؟

Laptop
لپ تاپ

Laptop. Did I pronounce that correctly
لپ تاپ. من صحیح تلفظ کردم؟

Yes, that's right. That's very good

بله. صحیح است. خیلی خوب است.

Thanks. And this word? How do you pronounce this
ممنون. و این کلمه؟تلفظ این چگونه است؟

That word is pronounced kitchen
این کلمه تلفظ اشپزخانه است

Thanks so much. You're a good teacher
خیلی ممنون. شما معلم خوبی هستید

Thanks
ممنون

اصطلاحات

where can I learn English
کجا می توانم انگلیسی یاد بگیرم؟

Do you speak English
شما انگلیسی صحبت می کنید؟

Yes,only alittle
بله فقط کمی

I understand,but I can't speak
می فهمم، اما نمی توانم صحبت کنم.

If you speak slowly I can understand
اگر شما آهسته صحبت کنید می توانم بفهمم.

Where did you learn your English
کجا انگلیسی یاد گرفتید؟

You speak very well
شما خیلی خوب صحبت می کنید.

You have a good accent
شما لهجه خوبی دارید.

What is this called
نام این چیست؟

How do you pronounce this word
این لغت را چگونه تلفظ می کنید؟

Please say it again
لطفا دوباره بگویید.

I am learning English
من انگلیسی یاد می گیرم.

What is written here
اینجا چه نوشته شده؟

نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد:گروههای مطالب

آرشیو ماهیانه

جدیدترین مطالب

گالری تصاویر

آمار بازدید


  » بازدید امروز : 124
  » بازدید دیروز : 188
  » بازدید هفتگی : 124
  » بازدید ماهیانه : 4108
  » بازدید سالانه : 129602
  » کل بازدیدها : 1260197

درباره مدیر