سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: در داروخانهThe pharmacy
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

در داروخانهThe pharmacy 1394/07/15

The pharmacy
در داروخانه
Pharmacist: Can I help you
داروفروش: مي توانم كمكتان كنم؟

Customer: Yes,please. I'd like to get this prescription filled
مشتري: بله، لطفا. مي خواهم اين نسخه را برايم بپيچيد.


Pharmacist:OK. It'll be a few minutes
داروفروش: بسيار خوب. چند دقيقه اي طول مي كشد.

Customer:Oh... My daughter was coughing quite a bit last night. Can you suggest anything?
مشتري: اُ...دخترم ديشب زياد سرفه مي كرد. مي توانيدچيزي برايش تجويز كنيد؟


Pharmacist:How old is your daughter
داروفروش: دخترتان چندسالش است؟


Customer:She's four
مشتري:چهارسالش است.


Pharmacist:This is a good children's cough syrup. Give her two teaspoons before she goes to bed. If her cough doesn't clear up in a day or two,you should take her to the doctor.
داروفروش: اين شربت خوبي براي سرفه ي كودكان است. قبل از اينكه بخوابد دو قاشق از اين به او بدهيد. اگر سرفه اش در يكي دو روز برطرف نشد بايد به دكتر ببريد.

Customer: I will.Thanks
مشتري: مي برم. متشكرم.

Pharmacist:And here's your prescription
داروفروش: بفرمائيد، اين هم نسخه ي شما

Customer:Are there any special instructions
مشتري: دستور مصرف خاصي هست؟

Pharmacist:They're on the bottle. You have to take it on an empty stomach. That means at least one hour before meals or two hours after
داروفروش: (دستور مصرف) روي بطري است. شما بايد آن را با شكم خالي مصرف كنيد. يعني حداقل يك ساعت قبل از غذا يا دو ساعت بعد از آن.

Customer:OK. And thanks again
بسيار خوب. باز هم ممنون
اصطلاحات

Is there anything special I should do
آيا چيز خاصي هست كه من بدانم؟

I want an eye drop
قطره چشم مي خواهم

And an ear drop please
يك قطره گوش نيز لطفا

Do you have some thing similar to this drug
مشابه اين دارو را داريد؟

Shake before using

قبل از مصرف تكان دهيد

Do you have something for dry skin
چيزي براي خشكي پوست داريد

Keep in the refrigerator
در يخچال نگهداري شود.

I want a pack of syringe
يك بسته سرنگ مي خواهم.

Can you make up this prescription please
آيا ممكن است اين نسخه را برايم بپيچيد؟

Please give me something for constipation
لطفاً به من يك داروي ضد يبوست بدهيد.

I want something to make me sleep.
لطفاً يك داروي خواب آور بدهيد.

How much must I take
چه مقدار از اين دارو را بايد مصرف كنم؟

How often must I take
هر چند وقت يكبار اين دارو را بخورم؟

Give me something to calm my nerves
دارويي براي آرامش اعصاب بدهيد.

What do you have for bad sunburn
براي آفتاب سوختگي چه دارويي داريد؟

Take four times a day after meals
اين دارو را روزي چهار مرتبه بعد از هر غذا ميل كنيد.

Take off the bandage

روي زخم را باز كنيد.
.................................................. ............................
در مطب دندانپزشك

Which tooth aches
كدام دندانتان درد مي كند؟

It must be extracted
آن را بايد بكشم.

It must be filled
آن را بايد پُر كنم.

The filling came out
دنداني كه قبلاً پر كرده ام خالي شده است.

I have a terrible toothache
دندان درد شديدي دارم.

نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد:گروههای مطالب

آرشیو ماهیانه

جدیدترین مطالب

گالری تصاویر

آمار بازدید


  » بازدید امروز : 183
  » بازدید دیروز : 188
  » بازدید هفتگی : 183
  » بازدید ماهیانه : 4167
  » بازدید سالانه : 129661
  » کل بازدیدها : 1260256

درباره مدیر