سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: نماز حاجت از امام محمد باقر(ع )
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: نماز حاجت از امام محمد باقر(ع )
نماز حاجت از امام محمد باقر(ع )


نماز حاجت از امام محمد باقر(ع )                                                                                              
از امام محمد باقر (ع) نقل شده که هر کس حاجت مهمی دارد دو رکعت نماز بخواند و بعد از  نمازبگوید                                                                              
(یا اَبْصَرَ النّاظِرینَ وَ یا اَسْمَعَ السّامِعینَ وَ‌ یا اَسْرَعَ الْحابِسینَ اِقْضِ حاجتی) و بعد حاجت خود را ازخدا بخواهد.
مجرب است.تاریخ انتشار: 1394/06/30 || بازدیدها: 0


نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: