سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: اسرار درونی یک فیل
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
اسرار درونی یک فیل 1394/06/27

اسرار درونی  یک فیل
دهان کوچکش به ما میگوید که کمتر صحبت کنیم وبیشتر گوش دهیم .
گوشهای بزرگ او مارا بر می انگیزد که با صبر و
شکیبایی به عقاید ونظرات جدید  دیگران گوش فرا دهیم .
چشمان باریکش  به تمرکز دقیق وعمیق او اشاره دارد
تمرکزی که برای دقیق وسریع انجام دادن وظایفی که به عهده اش هست ضروری  است
بینی بلند وبزرگش به ما میگوید که اطرافیان را با دقت جستجو کنید تا بیشتر یاد بگیرید
 

نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: