سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: بررسی درمان گیاهی دل درد
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: بررسی درمان گیاهی دل درد

بررسی درمان گیاهی دل درد 1394/06/24

بررسی درمان گیاهی دل درد 
ترخون براى مداواى انواع دل درد به كار مى رود. جوشانده آن را به مقدار 25 تا ٣٠ گرم در یك لیتر آب مصرف كنید.
دم كرده چند شاخه جعفرى با یك فنجان آب، دل دردهاى فصلى را درمان مى كند.
مصرف دمكرده تخم رازیانه به مقدار ١٥ گرم در یك لیتر آب براى درمان دل درد توصیه مى شود.
برگهاى سفت كلم را له كرده كمى بپزید، بعد آن را روى دل بگذارید و با پارجه پشمى ببندید روزى ٢ تا ٣ بار این ضماد را تجدید كنید.
خوردن روغن بادام شیرین جهت پیچش شكم و دل درد مفید بوده و آرام بخش است.
خوردن شوید، مسكن دل درد مى باشد.
تخم اسفناج دردهاى دل را درمان مى كند. مقدار خوراك تخم اسفناج تایك مثقال است.
در موقع دل درد، باید از دادن مسهل مطلقا خوددارى كرد. در صورتى كه مطمئن باشید دل درد ناشى از ثقل سرد است ٥ قطره جوهر نعناع با كمى آب قند میل كنید.
احتیاط:
خیار اگر خیلى رسیده و زرد شده خورده شود تولید دل درد مى كند. همچنین اشخاصى كه طبع صفراوى و دموى دارند این نوع خیار به آنها نمى سازد و باعث تحریك دل درد آنها مى شود.

نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: