سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت 1394/05/14

جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت 
چه تفاوتی دارد که در شهر بزرگی زندگی کنی یا در شهری کوچک؛ زندگی راستین در درون ماست.((جبران خلیل جبران))

قلبت را دنبال کن…قلب تو برای هر کار بزرگی راهنمای درستی است. تقدیر هر کاری که انجام می دهی با آن عنصر قدسی که درون هر یک از ماست تعیین می شود.((جبران خلیل جبران))

عشق از آنجا که با معشوق پیوند می خورید آغاز می گردد و تا حرکت موزون و هماهنگی روحهایتان امتداد می یابد. هنگامی که جانهایتان یکی می شوند، آنگاه با تمامی وجود عشق خواهید ورزید. دیگر چیزی بین شما نیست که از جنس عشق نباشد. پیوند مقدس همین است؛ شور و شیفتگی، وجد و شادمانی راستین هم این است.((باربارا دی آنجلیس))


خداوند، روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می نویسد.((برزیلی))

دعا سخن روح است که حقیقت را به درستی بازگو می کند.((پی.جی.بلی))

به آدمها اعتماد کن تا با تو صادق باشند.((رالف والدو امرسون))
 

یک جنگجوی راستین، پیش از جنگ پیروز است.((مارک فیشر))

هنگامی که به راستی، خودمان را همان گونه که هستیم، دوست می داریم و می پذیریم و تایید می کنیم، همه چیزمان با کامیابی همراه است.((لوئیز هِی))
جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

سخن را زیوری جز راستی نیست.((جامی))

ممکن است دروغ یک سال بدود، راستی در یک روز از او جلو می افتد.((مثل افریقائی))

بهترین سیاست، راستی است.((میگوئل سروانتس ساآودِرا))

و کدامین ثروت است که نگاه دارید تا ابد؟ آنچه امروز شما راست، یک روز به دیگری سپرده شود. پس امروز به دست خویش بخشش کنید، باشد که شهد گوارای سخاوت، نصیب شما گردد، نه مرده ریگی وارثانتان.((جبران خلیل جبران))

موهبت عشق و شور زندگی، دست به دست و سینه به سینه خواهد گشت، بارها و بارها. آیا به راستی این معجزه ای کم نظیر نیست؟ هرگز نمی توان برای تاثیری که عشق شما بر جهان هستی خواهد گذشت پایانی متصور شد…((باربارا دی آنجلیس))
*
*
نفرت به همان اندازه ی دوست داشتن، خوب است. یک دشمن می تواند به خوبی یک دوست باشد. برای خود زندگی کن، زندگیت را بزیی، سپس به راستی دوست انسان خواهی شد.((جبران خلیل جبران))


گاهی آدمها تا جایی به هم نزدیک می شوند که دیگر یکدیگر را نمی بینند! شاید دوری بتواند دوباره موجب شناخت درست آنها از یکدیگر شود.((ارد بزرگ))


قهرمان راستین کسی است که باعث خوشی دیگران می شود.((مونترلان)

خرد، توانایی بهره‌گیری درست از زمان و دانش است.((توماس ج. واتسون))

نیمی از بدبختیهای جهان از آنجا می آید که ما شجاعت آن را نداریم که آشکارا و با روح محبت، راست بگوییم و راست بشنویم.((؟)

ابزارهای شناخت راستی همان قدر ساده است که سخت می نماید.((گاندی))

سفر راستین برای کشف کردن، رفتن به مکان‌های تازه نیست، بلکه یافتن نگاهی تازه است.((مارسل پروست))
جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

در آنچه به راستی درک می‌کنیم، درنگ می‌کنیم، ولی کم.((ویلیام هزلیت))

فرد خوشبین اظهار می دارد که ما در بهترین دنیای ممکنه بسر می بریم و شخص بدبین بیمناک است که نکند سخن او راست باشد.((برانچ کامل))


سرعت و تندی [ انجام ] کار را مجوی، بلکه بر خوبی و درستی آن سعی کن. زیرا مردم از تو نپرسند که در چه مدت کار را انجام داده ای، بلکه خوبی و بی نقصی آن را می جویند.((افلاطون))


اگر می خواهید احساسات حقیقی شنونده خود را دریابید، درست در صورت وی بنگرید، چون او می تواند کلمات را در فرمان خود داشته باشد، ولی قیافه و چهره به این آسانی در فرمان او قرار نمی گیرد.((چستر فیلد))

جمعی در انتظارند که پیشوایی ظهور کند و آنان را به راه راست هدایت نماید. حال آنکه پیشوایی مهمتر از عقل و خرد نیست؛ خوب است همه از او پیروی کنیم.((ابولعلاءمُعری))
 

رَد راستی، رَد خویشتن است.((اُرد بزرگ))

یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن.((ژرژهربرت))
کسانی که با دیگران رو راست نیستند با خود نیز بدین گونه اند.((اُرد بزرگ))

بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند.((اُرد بزرگ))
برای نوشیدن شهد بهشت، همواره نگاهت به راستی و درستی باشد.((اُرد بزرگ))
از آنچه شنیده و دیده و خوانده اید، هیچ چیز را قبول نکنید، مگر آنکه درستی و صحت آن بر خودتان آشکار شده باشد.((دکارت))
 

انسان نباید هیچ امری را به عنوان حقیقت قبول کند، مگر آنکه به راستی در نظر او حقیقت باشد.((دکارت))

بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمقها هم درست می گویند.((وینستون چرچیل))

افراد بد کردار معایب خویش را از خود و دیگران پنهان می دارند، ولی درستکاران بر معایب خود واقف و بدان معترفند.((لاروشفوکو))

راستی یگانه سکه ای است که همه جا قیمت دارد.((مثل چینی))

راستی نخستین چیزی است که انسان باید به جستجوی آن بپردازد. ابزار شناخت راستی همان قدر ساده است که سخت به نظر می رسد.((گاندی))

مجازات دروغگو این است که حتی زمانی هم که حرف راست می زند، کسی باور نمی کند.((؟))
هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگو تر نیست. بنابراین از کسانی که قلب پاک شما آنان را به خود نمی پذیرد، دوری کنید.((سقراط))


سه نوع دوستی است که در همه جا پر سود و با ارزش است و سه نوع دوستی دیگر هست که زیان آور و باعث پشیمانی است : دوستی با کسانی که در دوستی خود پایدار و با وفا هستند و با کسانی که درستکار و راستگویند و با آنان که تجربه بسیار دارند، سودمند است، ولی دوستی و رفاقت با چاپلوسان، ریاکاران و یاوه گویان موجب بدبختی و رسوایی است.((کنفوسیوس))
دوستی با اشخاصی که درستکار، وفادار و دانا هستند، سودمند است و دوستی با اشخاصی که خوش ظاهر و چاپلوس و چرب زبانند، زیان آور است.((کنفوسیس))


انسان صادق کسی است که حامی دوران نادانی خود نباشد.((نادر ابراهیمی))

بالاتر از همه چیز این است که با خودمان صادق باشیم.((ویلیام شکسپیر))

افراد نادرست معایب خویش را از خود و دیگران پنهان می دارند، ولی درستکاران به معایب خود واقف و بدان معترف هستند.((لاوشفوکولد))

اگر دروغ می رهاند، راستی همیشه رهاننده است.((؟))
راستی نخستین چیزی است که انسان باید به جستجویش بپردازد.((گاندی))

راستی مثل گنج است؛ هر قدر آشکار گردد، پیروانش بیشتر می شود و دروغ مثل شعله پنهان آتش است که وقتی آشکار شد، سوزش و تباهی بیشتری به همراه دارد.((ارسطو))

شورشهای آدمیان با امواج پر نیروی کیهان خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد.((اُرد بزرگ))

آنکه برای بهروزی آدمیان تلاش می کند و راه درست را نشان می دهد، بارها و بارها می زید و تا یاد و سخنش جاری است، او زاده می شود و باز هم.((اُرد بزرگ))

همه می میرند، اما به راستی همه زندگی نمی کنند.((بربر هارت))
جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

اعتبار، درست مثل شهرت است؛ سخت و دیر به دست می آید، آسان و زود از دست می رود.((بودا))

حتی اگر در مسیر درستی هم باشی، چنان چه فقط آنجا بمانی تو را زیر خواهند گرفت.((ویل رلجرز))
جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

وقتی به ریشه کلمه ” نظم ” می رسید، می بینید که تنها معنای آن، خوب و درست انجام دادن است.((نیکول))

داشتن ذهن خوب ومنظم کافی نیست، مهم استفاده درست از آن است.((دسکارتن))
کیفیت، کار درست را بار نخست درست انجام دادن و بار دوم بهتر از بار نخست انجام دادن است.((پیتر دراکر))

اگر برای قطع یک درخت هشت ساعت به من فرصت می دادند، شش ساعت آن را به تیز کردن تبرم اختصاص می دادم؛ کیفیت وابسته به انجام کار درست در اولین فرصت است.((وجی میترا))

زیاد کار کردن مهم نیست، درست کار کردن مهم است.((پارتو))

صداقت، تنها آزمونی است که نمی توان در آن تقلب کرد.((؟))

اگر می خواهید کاری درست انجام گیرد آن را به کسی بدهید که سرش شلوغ است، زیرا افراد بیکار وقت انجام آن را ندارند.((هوبارد))

هرگز کاری که امروز می توانید آن را درست انجام دهید، به فردا نسپارید.((مارک تواین))
جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت
پرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگاری از درستی نمی میرد.((غزالی طوسی))

هرگز معتقد مشو، هرگز پیرو مشو، هرگز بخشی از سازمان مشو. راست باش و صادق با خودت. به خود خیانت مکن.((اشو))

… اگر تیر ما به خال هدف نمی خورد، نباید گناه را به گردن هدف بیندازیم، بلکه باید در درستی کار خود بکوشیم.((آرلاند))

حتی تصمیم درست اگر خیلی دیر گرفته شود، غلط از آب در می آید.((کرایسلر))

اصل و اساسی که تمام اخلاق گرایان به راستی در باب آن نظری یکسان دارند، این است : کسی را نیازار و هرچه می توانی به دیگران یاری برسان.((آرتور شوپنهاور))

برخی از مردان اگر بخواهند به فضیلت خود، مردانگی خود و صلابت خود دست یابند به دشمنانی صادق نیاز دارند.((ناپلئون بناپارت))

محاکمه کردن خود از محاکمه کردن دیگران خیلی مشکلتر است. اگر توانستی در مورد خودت قضاوت درستی بکنی، معلوم می شود یک فرزانه تمام عیاری.((آنتوان دوسنت اگزوپری))

مشکل را زمانی می توان برطرف کرد که آن را به درستی شناخته باشیم.((جان ماکسول))

هیچ عاملی نمی تواند افرادی را که دارای ذهنیت درست هستند از رسیدن به هدف و مقصود باز دارد و هیچ عاملی نمی تواند به کسانی که ذهنیت نادرست دارند کمک کند.((توماس جفرسون))

مسلم بدانید که باورهای انسان بر نگرش او مؤثر است؛ حتی اگر آن باورها درست نباشند.((جان ماکسول))

چنانچه شما بخواهید نگران گذشته شوید و در مورد آنچه که از بین رفته، ناراحت و غمگین باشید درست مثل این است که بخواهید خاک اره را دوباره اره کنید.((فرد فولرشید))

اصلی ترین مشکل ما انتخاب افکار صحیح و درست است.((دیل کارنگی))
وقتی براستی ایمان داری که حق با تو است و درست می گویی، هرگز از حرفهای مردم نگران و ناراحت نشو!((الینور روزولت))

اگر بازده کار من خوب بود که دیگر، انتقادهای انجام شده نسبت به من اهمیتی نداشت و اگر نتیجه راندمان کاری من غلط و اشتباه می شد، حتی اگر ده فرشته آسمانی هم قسم می خوردند که عملکرد من درست و صحیح بوده باز هم کسی باور نمی کرد و نمی پذیرفت.((آبراهام لینکلن))
قابل اعتماد بودن چیزی فراتر از پذیرش مسئولیت است. پذیرش مسئولیت باید با قضاوت درست همراه باشد.((جان ماکسول))

نظم و ترتیب یعنی انجام دادن کارهایی که به آن علاقه ندارید تا سرانجام بتوانید کارهایی را که به راستی دوست دارید، انجام دهید.((جان ماکسول))

در همان حال که سرگرم انجام کارهای کوچک هستید به کارهای بزرگ بیندیشید تا همه کارهای کوچک در مسیری درست قرار گیرند.((آلوین تافلر))

هدفمند بودن یعنی اینکه در هر لحظه و در هر روز، کار درستی انجام دهیم.((جان ماکسول))

با آنکه می دانید به کجا می خواهید برسید، اگر مسیر درستی انتخاب نکنید، هرگز به مقصد نمی رسید.((جان ماکسول))


اگر زندگی اشخاص به راستی موفق را که بر دنیا تاثیر گذاشته اند، مرور کنید، خواهید دید که عملاً در تمام موارد، زمان قابل ملاحظه ای را به خلوت کردن با خود می گذرانند، به تعمق و تامل می پردازند، مراقبه می کنند و گوش می دهند.((؟))

عاشقان فرومایه چون از راه درست منحرف گردند، موجب بدنامی عشق می شوند؛ به حدی که حتی برخی کسان جرات می کنند بگویند که کمر به خدمت عشق بستن ننگ است.((افلاطون))

به راستی همان عشق به تنهایی کافی است که موجد اتحاد و توانایی افراد جامعه باشد.((افلاطون))

باور درستی که نتواند منطق خود را اثبات کند، دانایی نیست، اما چون شناخت به حقیقت است، نادانی هم نمی باشد و این فاصله ی میان دانایی و نادانی است.((افلاطون))

نخستین قانون موفقیت، تمرکز است؛ یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید، مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید.((ویلیام ماتیوس))

خردورزان همیشه به راه آزادگان و راستان می روند.((بزرگمهر))

افزایش ناگهانی مردم سبب کاهش ادب، فرهنگ و فرهیختگی می گردد؛ آنهم از آن رو که نسل و تبار پیش از آن نمی تواند بایستگی ها و وظایف خویش را همچون آموزگار به درستی انجام دهد.((اُرد بزرگ))

شعر راستین، انکار بیداد است.((بودلر))

زیاده روی در گفتار برای زنان خیلی طبیعی تر از راستگویی است.((گوته))
بهترین آثار نویسندگان بزرگ، درست هنگامی خلق می شوند که بی هیچ چشم داشتی و یا در ازای اندک مبلغی به نوشتن می پردازند.((آرتور شوپنهاور))

نقل قول نادرست اغلب معلول یک نیت ناپاک است و در نهایت، بی شرمی نفرت انگیز و فرومایگی فطرت و بدذاتی و چنین شخصی همانند کسی که دست به جعل سند می زند دیگر در اختیار خودش نیست و تا ابد اخلاق صدق و راستی را از کف می دهد.((آرتور شوپنهاور))

تنها آن که نبوغش راهنمای اوست، آن که خود می اندیشد و آن که دقیق و با طمانینه فکر می کند، قطب نمایی دارد که به وسیله ی آن راه راست را می یابد.((آرتور شوپنهاور))

لذت راستی چنان است که هیچ کس دوست ندارد در رنج و دروغ فرو افتد.((اشو))

انسان راستین همواره جهان و هستی را غنی تر می کند و از خود چیزی به هستی می بخشد.((اشو))
راه درست زندگی، دل به دریا زدن است؛ همیشه در حال اکتشاف بودن، همیشه به ستاره ها رسیدن.((اشو))

شهامت، بزرگترین کیفیت دینی است و دیگر چیزها پیامد آن هستند. تو اگر شهامت نداشته باشی نمی توانی راستگو باشی. اگر شجاع نباشی نمی توانی عاشق باشی، نمی توانی با ایمان باشی و نمی توانی در راه جست و جوی حقیقت گام برداری.((اشو))

نخستین اولویت و مقدم ترین چیز برای انسان هوشمند، جست و جوی شادمانی است. آنگاه که شادمانی را بیابی و مزه ی آن را بچشی دوباره متولد می شوی، زندگی راستین آغاز می شود و پی می بری زندگی برای چیست.((اشو))

موسیقی، زبان راستین جهانی است. موسیقی، هنر عقل های گمراه و اسیر نیست، بلکه هنر آزاده ترین و پرکارترین عقل هاست. موسیقی وسیله ای برای اتفاق و تفاهم مشترک بین مردم است.((سن سانس))

ما همیشه وقت کافی داریم به شرط آن که هم بخواهیم و هم درست از آن استفاده کنیم.((گوته))

راست و درست بگو، اگر چه تلخ باشد.((انوشیروان))
راستی، امانت است و دروغ گفتن خیانت.((بوذرجمهر))
همیشه راست بگو، اما هر راستی را نگو.((جرج برنارد شاو))
عجیب است که ما انسان ها از هر جهت تا به این حد هوشمند هستیم؛ فضا و ساختمان اتم را کشف می کنیم، اما از ماهیت خودمان آگاهی یا درک درستی نداریم.((یوستین گوردر))

رسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست؛ کافی است کمی به خوی کودکی برگردیم.((ارد بزرگ))

اگر می خواهید به راستی زندگی کنید، ابتدا مردن را بیاموزید!((توکارام))
به راستی که شمار زیادی از مردم با یاوه گویی های خود نشان می دهند که میان تهی هستند، اما اندکی از آنان نیز با سکوت خود نشان می دهند که الهی هستند.((تاولر))

هیچ گاه از راستی و درستی خویش آزرده مباش؛ چون همیشه در انتهای هر داستان تو برنده هستی!((ارد بزرگ))

بهتر است دهانت را ببندی و احمق بنظر برسی، تا اینکه بازش کنی و همه بفهمند که به راستی احمقی!((مارک تواین))
انسانِ خوشخوی و متمدن به راستی زیبا است.((دکتر ماکارنکو))

برخی بی آنکه بدانند چه چیزهایی در زندگی شان به راستی ارزش دارد، هدفهایی را برای خود تعریف می کنند. به همین دلیل است که وقتی به هدف هایشان می رسند، می پرسند:”آیا این دقیقاً همان چیزی بود که می خواستم؟”((آنتونی رابینز))

آدمیت آن یگانه حالت انسانی است که اگر به تمامی و فعالانه زیسته شود، به راستی که می تواند قدرت و معنای وجود را به ارمغان آورد.((لئو بوسکالیا))

هنرمند راستین باید طرفدار اصل هنر برای هنر باشد.((اونوره دو بالزاک))

حتی اگر در مسیر درست قرار گرفته باشید، وقتی بی حرکت بمانید شما را زیر می گیرند.((ویل راجرز))


هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است. یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم. هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند.((سقراط))


محبت راستین اندازه نمی گیرد، فقط می بخشد.((مادر ترزا))

چیزهای کوچک به راستی کوچک هستند، اما امین بودن در چیزهای کوچک، کار بزرگی است.((مادر ترزا))

اینکه نظری را همه می پذیرند، نمی تواند دلیلی بر درست بودن آن نظر باشد. در حقیقت، با توجه به نادانی اکثریت نوع بشر، امکان نادرست بودن نظری که همگان آن را می پذیرند بیشتر است تا عکس آن.((برتراند راسل))
جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

دانشورِ خوب تنها برای رسیدن به راستی تلاش می کند و هنگانی که به راستی دست یافت به آرزوی خود رسیده است. پس در شأن دانشور نیست که برای به دست آوردن شهرت و خودنمایی و کوچک کردن دیگران به کار پژوهش بپردازد.((خوارزمی))


کاری را که من کردم، وظیفه هر انسانی است نسبت به پیشینیان خود؛ که کار آنان را با دیده ی منت بنگرد و اگر خلل یا سهوی در کار آنان مشاهده کرد با فروتنی در درست کردن آن بکوشد.((خوارزمی))

دروغ در دوی سرعت شرکت می کند، اما راستی در دوی ماراتن.((مایکل جکسون))
به گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عدالت، صداقت و مهربانی می افتند، شما در نظرشان جلوه گر شوید.((جکسون براون))

نقیض یک قضیه ی صادق یک قضیه ی کاذب است، اما نقیض یک حقیقت ژرف گاهی حقیقت ژرف دیگری است.((نیلس بور))

در زندگی، هرکس راه و روش راستی و درستی را بپیماید، زودتر به هدف می رسد.((لئو نیکولایویچ تولستوی))

دورنمایه ی فراموش نشدنی وابسته به تولد عشق با زیبایی اضطراب آورش درست در لحظه ی ناامیدی انسان را به سوی خود می کشد. انسان همیشه ندانسته، حتی در ژرف ترین لحظه های پریشانی، زندگیش را بر مبنای قوانین زیبایی می سازد.((میلان کوندرا))


چیزی را که نتیجه ی یک انتخاب [ =برگزیدگی ] نیست، نمی توان شایستگی یا ناکامی تلقی کرد؛ در برابر چنین وضعی تحمیلی باید رفتار درستی در پیش گرفت.((میلان کوندرا))


وقتی در برابر کسی که مهربان، مؤدب و مبادی آداب است قرار می گیریم، بسیار دشوار است که همه ی حرفهایش را دروغ تصور کنیم و درستی و راستی در او نبینیم.((میلان کوندرا))

فقط یکبار است و ما هرگز نخواهیم توانست تصمیم درست را از تصمیم نادرست تمییز دهیم؛ زیرا ما در هر شرایطی فقط یکبار می توانیم تصمیم بگیریم؛ زندگی دوباره، سه باره و چهار باره به ما عطا نمی شود که این را برای ما امکان پذیر سازد تا تصمیم های گوناگون خود را مقایسه کنیم.((میلان کوندرا))

کشتن میل ستیزه جویی در بسیاری از زنان کاری بی اثر است و درست مانند آن است که تلاش کنی بادکنکی را با فشار در زیر آب نگه داری؛ دوباره بیرون می زند!((ورا هتریکس))

تنها راه ماندگاری هر مراوده ی دوستانه ای، درک درست حقایق شخص مقابل است.((ارد بزرگ))
هرگاه به اشتباه خویش پی بردی، بی درنگ گامهایی برای درست کردن آن بردار.((دالای لاما))

در عشق راستین، کوتاهترین فاصله بسیار طولانی است و از طولانی ترین فاصله ها می توان پل زد.((هانس نوون))

آنها که فکر می کنند توانا هستند، به درستی توانمندند.((ویرژیل))
اگر به راستی می خواهید چیزی را درک کنید، بکوشید آن را تغییر دهید.((کرت لوین))

تجربه برای من بالاترین اولویت را دارد. ملاک درستی و منزلت هر چیز، تجربه ی خود من است؛ نظر افراد دیگر و حتی ایده های خودم نیز به اندازه ی تجربیاتم اعتبار ندارند.((کارل راجرز))

درست بوده است، من به ریش همه می خندیدم به ریش خودم هم… نمی دانم به چه هزینه ای.((اوژن یونسکو))

وقتی ما در جستجوی ساختارها هستیم از متغیرها بی خبر می مانیم. فرهنگ و شیوه های قومی هر لحظه تغییر می کند، پس روش ساختارگراها نمی تواند درست باشد و یک متن هرگز مفهوم حقیقی خودش را آشکار نمی کند، زیرا مؤلف آن متن حضور ندارد و هر بیننده و یا هرکس که آن متن را قرائت کند، می تواند دریافتی متفاوت از قصد و هدف مؤلف داشته باشد.((ژاک دریدا))

تعریف درست معماری به گونه ای که آن را از یک مجسمه متمایز کند، عبارت است از هنر طراحی مجسمه برای یک مکان خاص و جای گرفتن آن در آنجا بر مبنای مناسب‎ترین اصول ساختمان.((جان راسکین))

از راه چشم یک راست در شکم، بدون دخالت ذهن؛ این است تلویزیون.((گونتر گاوس))
تلویزیون از دایره خانواده، نیم دایره درست می کند.((لوتار اشمیت))

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.((ابوعلی سینا))

در طبیعت و اخلاق انسان هیچ ضعف و انحرافی نیست که با آموزش مناسب درست نشود.((فرانسیس بیکن))

هدف نهایی از آموزش و پرورش، آموختن روش درست بهره گیری از اوقات فراغت است.((ارسطو))

درست همان گونه که داروین قانون تکامل یا ماهیت موجود زنده را کشف کرد، مارکس نیز قانون تکامل تاریخ انسانی را کشف نمود.((فریدریش انگلس))
آنقدر دانش آدمی را کفایت است که راه راست را از کج و نیکبختی را از بدبختی شناسد.((جالینوس))

هرگاه دانشمندی برجسته، اما سالخورده بگوید چیزی ممکن است، به احتمال نزدیک به یقین درست گفته است. اما آنگاه که بگوید چیزی غیر ممکن است، به احتمال زیاد اشتباه می کند.((آرتور چارلز کلارک))

برخی از دستاوردهای بشر متکی بر پیش فرض های نادرستی بوده که با تلاش انسانها درست از آب درآمده است؛ این کار از عهده ی کامپیوتر بر نمی آید.((لوتار اشمیت))
صور این موضوع که سرنوشت بشر می تواند با تدبیرهای عقلانی تغییر مسیر یابد و راه درست را در پیش گیرد، زندگی را به معنای واقعی ناممکن می سازد.((لئو نیکولایویچ تولستوی))

تنها هدف زندگی، رسیدن به سعادت و کسب لذت است. رسیدن به لذت و خوشی هدفی شایسته و درخور حیات است. بخشش، صلیب و فداکاری، همه در راستای رسیدن به لذت و شادمانی قرار گرفته اند.((لئو نیکولایویچ تولستوی))
قبل از تولید فیلم، تمام ریزه کاری هایش را در ذهنم مجسم می کنم، آنگاه به نظرم می رسد که فیلم را دیده ام، درست به همین دلیل از ساختن آن دست می کشم.((آلفرد هیچکاک))

سادگی، راستی و دوری از چیزهای ساختگی، در هر اثر هنری از بزرگترین اصول زیبایی است.((الکساندر بلوک))

ما متوجه خواهیم شد که محکمترین و تعصب آمیزترین باورهای ما آنهایی هستند که کمترین دلیل ها برای درستی شان در دست است.((برتراند راسل))

نزد خدا همه ی چیزها عادلانه و خوب و درست است، اما آدمها برخی را درست و برخی را نادرست می دانند.((هراکلیت))

تنها قانون درست آن است که به آزادی منتهی شود؛ قانون دیگری وجود ندارد.((ریچارد باخ))

برای انجام کاری به حقیقت درست، از آرزوی خویش دست بکشید و خود را آماده کنید تا عضو یک تیم شوید.((جان ماکسول))

بدون یک رویا، پیشامد چندان مهمی روی نمی دهد. برای آنکه به راستی امر بزرگی روی دهد، باید یک رویای بزرگ داشته باشید.((رابرت گرین لیف))

ایجاد یک کسب و کار بزرگ، جز از راه درست و اصولی به ندرت امکان پذیر است.((اندرو کارنگی))

آنجا که درستی به بینش سوخت می رساند، شور و اشتیاق آتش را به ارمغان می آورد. آتش حقیقی دلبستگی و باور پایدار، تنها از درون برمی خیزد.((جان ماکسول))

هیچ چیز نمی تواند مانع از رسیدن مردی به هدفش شود که نگرش ذهنی درستی دارد و هیچ چیز نمی تواند به مردی کمک کند که نگرش ذهنی نادرستی دارد.((توماس جفرسون))

رهبران تیمی خوب هرگز “بله قربان گو” نمی خواهند. آنها رابطه ی درست و از روی راستی را از افراد خود می خواهند.((جان ماکسول))

هنگامی که تیم را به راستی به حرکت درآورید، آنگاه می توانید آن را هدایت کنید.((جان ماکسول))
جملات و سخنان بزرگان درباره صداقت

موفقیت، نتیجه ی تشخیص درست است؛ تشخیص درست، نتیجه ی تجربه است؛ تجربه نیز اغلب نتیجه ی تشخیص نادرست است.((آنتونی رابینز))

پس فیلسوفان راستین کدامند؟ آنان که عاشقان دید حقیقتند.((افلاطون))

شک و تردید، امری یکسره طبیعی است؛ آدمی هرگز از آنچه باید بخواهد آگاهی ندارد، زیرا زندگی یک بار بیش نیست و نمی توان آن را با زندگی های گذشته مقایسه و یا در آینده درست کرد.((میلان کوندرا))

هیچ وسیله ای برای تشخیص تصمیم درست وجود ندارد، زیرا هیچ مقایسه ای امکان پذیر نیست.((میلان کوندرا))

بشر – چون تنها یک بار زندگی می کند- به هیچ وجه امکان به اثبات رساندن فرضیه ای را از راه تجربه ی شخصی خود ندارد، به گونه ای که هرگز نخواهد فهمید که پیروی از احساسات، کار درست یا نادرستی بوده است.((میلان کوندرا))

چیزی که دانش می آراید راستی است.((ابوعلی سینا))

تو فقط یکبار زندگی خواهی کرد، اما اگر به درستی عمل کنی، همین یکبار کافی است.((لویس جو))

یک انسان، تنها می تواند با قلبش به درستی ببیند؛ چیزی که لازم و ضروری باشد، با چشم دیده نمی شود.((آنتوان دوسنت اگزوپری))


تن درست برای روان، مهمانخانه و برای تن ناسالم بیمارستان است.((بیگن))

این خواست خداوند است که آرزوی درست دل هر انسانی را برآورد. چه بسیار پیش آمده که آدمی با دیدن عیبهای خودش در دیگران شفا یافته است. موفقیت پیش رفتن است، نه به پایان رسیدن.((آنتونی رابینز))

درست اندیشیدن بزرگترین شکل رستگاری است و به تندرستی منجر می شود.((کاترین پاندر))


برای درست اندیشیدن باید نخست دل را از کینه و بدی پاک کرد.((محمد حجازی))

عشق راستین، آتشی پایدار است که در اندیشه ی انسان شعله ای جاودان دارد. رخوت پیری و مرگ را در آن راهی نیست؛ همیشه چنین خواهد بود.((سر والتر راج))


من شش خدمتگزار راستگو دارم که هرچه می دانم از آنها یاد گرفته ام. نامشان چرا، چگونه، چه چیزی، چه زمانی، چه جایی و چه کسی است.((رودیارد کیپلینگ))


افراد و مدیرانشان برای اطمینان از انجام درست کارها به میزانی سخت کار می کنند که هرگز وقت ندارند ببینند آیا کارهای درست را انجام می دهند یا نه.((استفان کاوی))
 
انسان در سختی و شکست می تواند تولدی دیگر اما نیرومندتر پیدا کند. شوق فروتنانه و از روی راستی، برای ارزیابی کنش های خویش در کانون شکوفایی انسان قرار دارد.((کونوسوکی ماتسوشیتا))

نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد:


گروههای مطالب


آرشیو مطالب


آخرین مطالب

کیف کفش زنانه
سخنان استاد الهی قمشه ای
یکی از اسماء خدا یاکریم الصَّفْح '
جنگ سرد
103 نکته برای شادتر زندگی کردن
رابطه قران با شیمی(معجزه شیمی قران)
رابطه فیزیک باقران وسخن امام صادق علیه السلام
تعویض پرچم گنبدامام رضا
کیف کفش چرم قائم(عج)
بازاریابی شبکه ای و کلاهبرداری

جستجوی مطالب

جستجو در محتوا   

درباره مدیر وبلاگ


آلبوم های تصاویرآمار بازدید


» بازدید امروز : 122
» بازدید دیروز : 459
» بازدید هفتگی : 2384
» بازدید ماهیانه : 2384
» بازدید سالانه : 127878
» کل بازدیدها : 1258473