سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: بعضی از حیوانات به چه چیزی مشهورند؟
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: بعضی از حیوانات به چه چیزی مشهورند؟

بعضی از حیوانات به چه چیزی مشهورند؟ 1394/02/06


خروس:به سحرخیزترین معروف است.

سگ:به وفادارترین حیوان معروف است.

اسب:به نجیب ترین حیوان معروف است.

روباه:به مکارترین حیوان معروف است.

الاغ:به ساده ترین حیوان معروف است.

گرگ:به بی وفاترین حیوان معروف است.

کبوتر:به پستچی حیوانات معروف است.

شیر:به سلطان حیوانات معروف است.

دارکوب:به طبل حیوانات معروف است.

بلبل:به خواننده حیوانات معروف است.

میمون:به دلقک حیوانات معروف است.


نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: