سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: جملات ارزشمند از حضرت محمد(ص)
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

جملات ارزشمند از حضرت محمد(ص) 1396/09/17
جملات ارزشمند از حضرت محمد(ص
1) One who is more serious in swearing is nearer to the hell
هر کسی که درقسم خوردن جدی تر باشد به جهنم نزدیک تر است.
2) The best charity is to control one's tongue.
بهترین صدقه نگهداری زبان است.
3)Charity to relatives brings a twofold reward.
صدقه به خویشاوندان پاداش مکرر دارد.
4)The most hateful permitted things to Allah is divorce.
منفورترین چیزهای حلال نزد خدا طلاق است.
5) Man gets very greedy about what is forbidden to him.
انسان به چیزی که از ان منع شده سخت حریص می شود.
6) An elder brother is considered as a father.
برادر بزرگ بمنزله پدر است.
7) Heaven is under the mothers' feet.
بهشت زیر پای مادران است.
8) A house without a child lacks blessings.
خانه ای که بچه در ان نیست برکت در ان نیست.
9)Keep silent when you are angry.
وقتی خشمگین شدی،خاموش باش.
10) Say what is right,even if it is bitter.
حقیقت را بگو حتی اگر تلخ باشد.
11) Prepare for death before it arrives.
پیش از ان که مرگ فرا رسد برای ان اماده باش.
12) Commit fewer sins so that death may be easier for you.
گناه کمتر کن تا مرگ بر تو اسان شود.
13) The best person is he who is the most useful for people.
بهترین مردم کسی است که برای مردم مفیدتر باشد.
14) The worst sin is disbelief in God.
بدترین گناه بدگمانی به خداست
15The best act before God is to mind one's tongue.
بهترین کار نزد خدا نگهداری زبان است.
16) All tasks depend on intention.
کارها بسته به نیت است.
17) When someone does something,he should do it well.
وقتی کسی کاری می کند باید ان را خوب انجام دهد.
18) Borrow less in order to be free.
قرض کمتر گیر تا ازاد باشی
19)Eating with a servant is the sign of humility.
غذا خوردن با خادم نشان فروتنی است.
20) Your best friend is he who mentions your fault to you.
بهترین دوست شما کسی است که عیبتان را به شما بگوید
21)Don't get angry and don't make others angry.
خشمگین نشوید و دیگران را به خشم نیاورید.
22)He who begins greeting is free from pride.
انکه سلام را اغاز کند از تکبر بدور است.
23) Seek knowledge from cradle to grave.
ز گهواره  تا گور دانش بجوی.
24)Sleep of a learned person is better than the prayer of a worshipper.
خواب دانشمند از عبادت عابد بهتر است.
25) The worst people are the corrupt scholars.
بدترین مردم علمای فاسدن

نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد:گروههای مطالب

آرشیو ماهیانه

جدیدترین مطالب

گالری تصاویر

آمار بازدید


  » بازدید امروز : 135
  » بازدید دیروز : 459
  » بازدید هفتگی : 2397
  » بازدید ماهیانه : 2397
  » بازدید سالانه : 127891
  » کل بازدیدها : 1258486

درباره مدیر