سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: مزاج رفتارها و پندارها
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: مزاج رفتارها و پندارها

مزاج رفتارها و پندارها 1396/07/05
تمامی رفتارها و پندارها و حتی شنیداری ها دارای مزاجی از نوع سردی و گرمی هستند. مانند اینکه غم سرد، شادی و کلمات امیدبخش گرم هستند و پیام های ناامیدکننده سردی به تن و روان می دهند.
دوستی ها گرمند و خشونت و دشمنی ها سردند. درک رفتارها و پندارها و بوها از طریق روح انسانی به بدن منتقل می شود و می تواند به بدن گرما ببخشد و یا سردی منتقل کند. از اینرو پنداری منفی می تواند اشتهای انسان را کور کند و ضربان قلب را کاهش دهد. برعکس امید موفقیت می تواند ضربان قلب را افزایش و به انسان نشاط بدهد و توان و انرژی انسان را چندین برابر نماید.
حرص و آز می تواند موجب بیماری گردد. ریاکاری می تواند انسان را خسته کند. صداقت و یکرنگی شجاعت می آفریند بخشندگی آسودگی خاطر و نشاط روح و روان و پرکاری جسمی ایجاد می نماید. دل بستگی رنج آور و وارستگی نجات بخش است. 
حکیم حسین خیراندیش

نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: