سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: سهره
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
سهره 1395/02/02
سهره کوهی، نام علمی آن (Carduelis flavirostris) است.در زبان انگلیسی به آنTwite می‌گویند. در ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و شمال ایران دیده می‌شود و ۱۳ سانتی متر طول دارد وشبیه سهره سینه سرخ است اما نوار ابرویی زرد قهوه‌ای یکدستی دارد. گونه‌ها وگوشپرها قهوه‌ای نخودی وگلو نخودی اخرایی بدون خط خط است. در پرنده بالغ دمگاه صورتی است. نژادی که در خاورمیانه دیده می‌شود (brevirostris)، از نژاد اروپایی به واسطه لکه‌های تیره دو طرف سینه، شکم سفید تر وروتنه قهوه‌ای تر متمایز می‌شود. هم چنین دمگاه صورتی رنگش فاقد رگه رگه (تنها در نر) است. زیرگونه brevirostris در شاهپرها ودُمش سفیدی بیشتری دیده می‌شود. منقار، در تابستان، خاکستری ودر زمستان، زرد است. پروازش موجی شکل ونا منظم است. این پرنده در شیب‌های کوهستان‌ها وزمستان‌ها در دشت ودامنه کوه‌ها به سر برده وروی زمین ودر زیر پوشش گیاهی یا روی صخره‌ها آشیانه می‌سازد. در ایران، بومی ودر شمال نسبتاً فراوان است وزمستان‌ها در قسمت‌های شرقی دیده می‌شود.

نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: