سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: نکات ضروری برای حضور قلب در نماز
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
سلطان معرفت یاعلی ابن موسی الرضا(ع) :: نکات ضروری برای حضور قلب در نماز
نکات ضروری برای حضور قلب در نماز

1:همواره نماز ها رادر اول وقت خواندن . 2:این که بدانی با چه کسی در حال گفتگو هستی. 3: مکان نماز خالی از صداها و اشیایی باشد که موجب جلب توجه است. 4:تا جایی که ممکن است در مساجد وبه جماعت نماز خواندن .5:پیش از نماز زمینه های روحی توجه به معبود را در خود فراهم ساختن(از طریق خواندن دعاهای هنگام وضو، اقامه و دیگر مستجاب قبل از نماز) 6:مهم ترین از همه بیرون راندن حب دنیا از نفس و دل را مملو از عشق الهی ساختن است ؛ زیرا خیال و اندیشه انسان همواره متوجه چیزی است که بدان دلبستگی دارد ، چنان که عاشق در همه حال به یاد معشوق است . پس انسان دوستدار دنیا، همیشه حتی در نماز ذهنش متوجه مسائل دنیوی است و آن که جانش لبریز از عشق خدا است و در امور دنیوی نیز هیچ گاه فارغ از یاد او نمی شود و به عبارتی هواره در نماز است. 7:نکته دیگر آن که قوه خیال انسان چون چکاوکی است که اگر با زحمت مداوم تربیت نشود ، هر آن شاخی بر شاخ دیگر می جهد و قرارو آرامی ندارد . از این رو انسان باید ابتدا بکوشد که در نماز از آن مواظبت نموده و آن را به یاد خدا نگه دارد و هرگاه متوجه شد که از یاد خدا غافل گردیده ، بلا فاصله آن را به جایگاه اصلی برگرداند. چنان چه مدتی بر این عمل مداومت کند طایر خیال رام و مطیع گشته و حضور دل و توجه به سوی خدای ملکه آن خواهد گشت.۸:دانستن معانی عبارات نماز، دعا و مطالعه در احوال معادو ......9: مطالعه پیرامون احوال اولیا در نماز بسیار مناسب است  10: سعی کنید اذکار و قرائات نماز رابا طمأنینه و با تدبر در محتوی آن بخوانید.       
تهیه کننده: محمدعلی طاهری 
منبع : کتاب شیوه های جذب نوجوانان به نماز تاریخ انتشار: 1394/12/19 || بازدیدها: 0


نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: